y

Maailman muutos ja Suomi

 

1. Kylmän sodan päätösvaihe

2. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin

3. Euroopan turvallisuuspoliittinen tilannekehitys 1990-luvulla

4. Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan

5. Maailman valtasuhteiden muutos

6. Euroopan kehitysnäkymät

7. Suomi muutoksen maailmassa

 

 

1. Kylmän sodan päätösvaihe

1.1 Syyt kylmän sodan päättymiseen

 1. Maailmansodan voittajien maailmanjärjestys

 2. Kylmän sodan ”maailmanjärjestyksen” muuttuminen

 3. Poliittisten ideologioiden haalistuminen

 4. Neuvostoliiton johtama itäblokki

 5. Ideologioiden hiipuminen

 6. Kilpavarustelun rasitus

 7. Sotilasmenojen epätasainen jakautuminen

 8. Neuvostoliiton taantuma ja sen korjausyritys

 9. ”Pysähtyneisyyden aika”

 10. Neuvostoliiton pahoja ongelmia

 11. Perestroika ei auttanut

 12. Kansallisuusongelmia

 13. ”Kolmannen maailman” kehitys

 14. Kehitys Afrikassa ja latinalaisessa Amerikassa

 15. YK kylmän sodan päätösvaiheessa

 16. Suurvaltojen yhteisymmärryksen paraneminen

 17. YK:n erityisjärjestöillä tehokasta toimintaa

 18. Etyk ja aseidenriisunta

 19. Uuden Euroopan peruskirjan sisältö

 20. Etykille kiinteitä rakenteita

 21. Uudet teknologiat rajojen rikkojina

 22. CNN mullisti kansainvälistä uutistoimintaa

 23. Kylmän sodan voittajat?

 24. Kaikki hyötyivät kylmän sodan päättymisestä

1.1 Syyt kylmän sodan päättymiseen (teksti)

^Palaa ylös

1.2 Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991

 1. Puolan yhteiskunnallinen murros

 2. Kommunistipuolueen romahdus

 3. Unkarin avautuminen

 4. Kommunistihallinnon loppu

 5. Saksan yhdistyminen

 6. Itäsaksalaisten muuttoaalto länteen

 7. DDR:ssä suuria mielenosoituksia

 8. Berliinin muurin avaaminen

 9. Neuvottelut Saksan yhdistymisestä

 10. Saksan miehityksen päättyminen

 11. Tshekkoslovakian samettivallankumous

 12. Tshekkoslovakian jakautuminen

 13. Bulgarian hidas muutos

 14. Talouden ja yhteiskuntarakenteen muutos hidasta

 15. Romanian väkivaltainen kuohunta

 16. Kommunistisen hallinnon purkaminen hidasta

 17. Jugoslavian hajoamisen taustat

 18. Taustalla vanhat kiistat

 19. Hajoamissotien alku

1.2 Itäisen Keski-Euroopan murrosvaihe 1989 – 1991 (teksti)

^Palaa ylös

1.3 Neuvostoliiton hajoaminen

 1. Kansallisuuskysymyksien kärjistyminen etelässä

 2. Kaukasian vakavat rajariidat

 3. Kaukasian kapinaliikkeet

 4. Kaukasian neuvostotasavaltojen irtautuminen Neuvostoliitosta

 5. Tshetshenian ensimmäinen sota

 6. Baltian maiden itsenäisyysliikkeet

 7. Itsenäistyminen yllättävän nopeasti ja rauhanomaisesti

 8. Valtataistelun kärjistyminen Moskovassa 1991

 9. Vanhoillisten voimien vastarinnan tiivistyminen

 10. Elokuun 1991 vallankaappaus

 11. Boris Jeltsinin voitto

 12. Neuvostotasavaltojen itsenäistyminen

 13. Neuvostoliiton loppu, IVY:n alku

 14. Valtataistelu Moskovassa 1993

 15. Presidentti Jeltsinin ja parlamentin avoin taistelu

 16. Venäjä Neuvostoliiton seuraajavaltiona

 17. Omaisuuden ja teollisuuden jaossa ongelmia

 18. Siirtyminen markkinatalouteen epäonnistui

 19. Asevoimien uudelleenjärjestelyissä vaikeuksia

1.3 Neuvostoliiton hajoaminen (teksti)

^Palaa ylös

1.4 Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi

 1. Läntisen Euroopan integraation syveneminen

 2. Integraation hidas eteneminen

 3. Taloudellisia ohjelmia ja sopimuksia

 4. Poliittisen integraation voimistuminen

 5. Maastrichtin sopimus Euroopan unionista

 6. Maastrichtin sopimuksen synty

 7. Maastrichtin sopimuksen sisältö

 8. EU:n instituutiot 1990-luvun alussa

 9. Ohjeet, aloitteet ja päätöksenteko

 10. Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alkuvaiheet

 11. Jugoslavian hajoamissodissa EU sivustakatsoja

 12. Talous- ja rahaliiton muodostaminen

 13. Talous- ja rahaliiton toteuttamisella hidas alku

1.4 Länsi-Euroopan integraatio: talousyhteisöstä unioniksi (teksti)

^Palaa ylös

1.5 Persianlahden kriisi ja sota 1990 – 1991

 1. Persianlahden alue 1980-luvun lopulla

 2. Irakin vakava velkaantuminen

 3. Irak miehittää Kuwaitin

 4. Kuwaitin miehitys

 5. Välittömät vastatoimet miehitykselle

 6. Yhdysvaltojen johtama liittokunta Irakia vastaan

 7. Irakia vastaan laaja liittoutuma

 8. YK:n rooli Kuwaitin kriisissä

 9. Uhkavaatimus ja Persianlahden sota

 10. YK ja kansainvälinen liittoutuma

 11. Arabimaiden asema liittokunnassa

 12. Arabimaiden joukkoja liittoutumassa

 13. Irakin pommitukset

 14. Irakille vakavia vauriota

 15. Kuwaitin takaisinvaltaus

 16. Irakissa sisäisiä taisteluita

 17. Persianlahden sodan seuraukset

 18. Irakille erittäin suuret tappiot

 19. Lähi-idän kokonaistilanteeseen perusteellinen muutos

1.5 Persianlahden kriisi ja sota 1990 – 1991 (teksti)

^Palaa ylös

 

 

2. Suomen liittyminen Euroopan Unioniin

2.1 Suomen reaktiot kylmän sodan päättymiseen

 1. Suhtautuminen itäisen Euroopan murrokseen

 2. Varovaisia linjauksia

 3. Yhdistymisestä ei ongelmia

 4. Suomessa uudelleenarviointeja

 5. Idänpolitiikassa yhtäläisyyksiä

 6. Yya-sopimuksen muutos ja rauhansopimuksen sotilasartiklojen mitätöiminen

 7. Arvostelua Suomen menettelystä

 8. Reaktiot väkivaltaisuuksiin

 9. Ristiriitaa kansalaismielipiteissä

 10. Diplomaattisuhteet Baltian maihin

 11. Ulkopolitiikan tilannearviot

 12. Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton johtajat Helsingissä

 13. Moskovan vallankaappausyritys ja Suomi

 14. Naapuruussopimukset Venäjän kanssa

 15. Lähialuepolitiikka

2.1 Suomen reaktiot kylmän sodan päättymiseen (teksti)

^Palaa ylös

2.2 Talouslama 1990-luvun alussa

 1. Talouden korkeasuhdanne 80-luvun lopulla

 2. Öljyn hinnan lasku

 3. “Vakaan markan” politiikka

 4. Markan arvon puolustaminen

 5. Valuuttapako

 6. Yritysten maksukyky heikkeni

 7. Bruttokansantuoteen lasku

 8. Valtion maksukyky vaarassa

 9. Suurtyöttömyys

 10. Talouden perusrakenteen muuntuminen

2.2 Talouslama 1990-luvun alussa (teksti)

^Palaa ylös

2.3 Suhteiden määritys Euroopan yhteisöön ja unioniin

 1. Taloudellinen kysymys

 2. Neuvottelut Euroopan unionin muodostamiseksi

 3. Mielipidemittauksia EU-jäsenyyden kannatuksesta

 4. Maatalouden toimintaedellytykset puhuttivat

 5. Euroopan talousalue (ETA)

 6. Euroopan talousalueen muodostaminen

2.3 Suhteiden määritys Euroopan yhteisöön ja unioniin (teksti)

^Palaa ylös

2.4 Liittyminen Euroopan unioniin

 1. Jäsenhakemus Euroopan yhteisön komissiolle 18.3.1992

 2. Jäsenyysneuvottelut

 3. Jäsenyyssopimus hyväksyttiin EU:n ministerineuvostossa

 4. Neuvoa-antava kansanäänestys

 5. Liittyminen Euroopan unioniin hyväksyttiin

 6. Useita lakeja ja säädöksiä muutettiin

2.4 Liittyminen Euroopan unioniin (teksti)

^Palaa ylös

2.5 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset

 1. Sotilaallisesti liittoutumattoman Suomi

 2. Ulkoasiainministeriön rooli merkittävä

 3. Ilmavoimien torjuntahävittäjähankinta

 4. Hankinnat entisen Itä-Saksan armeijalta

 5. Puolustusvoimien rakennemuutos

 6. Turvallisuuspoliittinen tilanne

 7. Neuvostoliiton asevoimien lähtö Keski-Euroopasta

 8. Muutos Itämeren alueella

 9. ”Suomi-skenaarioissa”

2.5 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan EU-linjaukset (teksti)

^Palaa ylös

 

 

3. Euroopan turvallisuuspoliittinen tilannekehitys 1990-luvulla

3.1 Jugoslavian hajoamissodat

 1. Kahdeksan osavaltiota tai autonomista aluetta

 2. Uskonto mukaan politiikkaan

 3. Osavaltioissa itsenäistymispaineita

 4. Ensimmäiset taistelut

 5. EY yritti rauhoittaa tilannetta

 6. Kroatiaan aselepo

 7. YK valvomaan aselepoa

 8. Erittäin tuhoisa sota

 9. Ulkomaat haluttomia interventioon

 10. Sodan ratkaisuvaihe

 11. Rauhanturvaoperaatiot

 12. Rauhansopimuksen toimeenpano

 13. Erittäin vaikeat olot

 14. YK tuki humanitaarista avustustoimintaa

 15. YK koettiin osapuoleksi

 16. Humanitaarinen avustustoiminta etusijalla

 17. Rauhanturvaamisesta ristiriitaisia kokemuksia

 18. Albaaniväestö kapinaan.

 19. Jugoslavian pommitukset

 20. Albaanien kapina Makedoniassa

 21. Länsi-Balkan pysyi epävakaana

3.1 Jugoslavian hajoamissodat (teksti)

^Palaa ylös

3.2 Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla

 1. Läntisen Euroopan integraatio esikuvana

 2. EU:n tuki itäiselle Euroopalle

 3. Talous- ja rahaliiton muodostaminen

 4. Ristiriitoja rahaliitosta

 5. Yhteisvaluutta käyttöön

 6. Artiklat yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta (YUTP)

 7. Tehtäviä Länsi-Euroopan Unionille

 8. Päätöksenteko vaati yksimielisyyttä

 9. Euroopan parlamentin valtuuksien laajeneminen

 10. EU-parlamentille lisää valtaa

 11. Kansalaisten kiinnostus vähäistä

 12. Sopimus Euroopan unionista

 13. Perussopimusten uusimisen tarve

 14. Vastakkaisia näkemyksiä

 15. Hallitusten väliset konferenssit

3.2 Euroopan unionin kehitys 1990-luvulla (teksti)

^Palaa ylös

3.3 ETYK prosessista järjestöksi

 1. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssi (ETYK)

 2. Tarve sopeutua uusiin olosuhteisiin

 3.  Uusia vakinaisia elimiä

 4. Uudet toimielimet

 5. Uudeksi tehtäväksi vaalivalvonta

 6. Helsingin konferenssi

 7. Alueellinen turvallisuusjärjestö

 8. Merkitys turvallisuusfoorumina vähentyi

3.3 ETYK prosessista järjestöksi

^Palaa ylös

3.4 NATO:n kehitys 1990-luvulla

 1. Ratkaiseva muutos

 2. Rakenteita purettiin

 3. Nato pyrki pysyttelemään erossa sodasta

 4. Rauhansopimusten toimeenpano

 5. Partnership for Peace, PfP

 6. Yhteistoimintaa parannetaan koulutuksella...

 7. … ja yhteisillä normeilla ja menettelytavoilla

 8. Kumppanuusneuvosto

 9. Ei joukkoja entisen Itä-Saksan alueelle

 10. Laajentuminen itään

3.4 NATO:n kehitys 1990-luvulla (teksti)

^Palaa ylös

3.5 Itäisen Keski-Euroopan kehitys

 1. Kehitys nopeinta Baltian maissa

 2. Paluu ”Eurooppaan”

 3. Demokratian vahvistaminen

 4. Muutos hankalaa

 5. Yksityistäminen

 6. Kansainvälinen tuki

 7. Poliittinen epävakaus jatkuu

 8. Uudistuksia jo 1980-luvulla

 9. Raju talousuudistus

 10. Puoluekentän hajaannus

 11. Länsisuuntaus voimistui

 12. Kansalaisten poliittisesti aktiivisia

 13. Kansalaisuuskysymys

 14. Talous kohti EU:ta

 15. Neuvostojoukkojen poistuminen

 16. Puolustusvoimien rakentaminen

 17. Tshekkoslovakia jakaantui

 18. Länteen Vaclav Havelin johdolla

 19. Vähemmistöongelmia

 20. Talous koheni, sisäpolitiikka riitaisaa

 21. Muutosvauhti aluksi hyvin hidasta

 22. Pyrkimys läntisiin liittoihin

3.5 Itäisen Keski-Euroopan kehitys (teksti)

^Palaa ylös

3.6 Venäjän ja sen lähialueiden kehitys

 1. IVY

 2. IVY:n muodostaminen

 3. Rajojen määritys vaikeaa

 4. Poliittinen järjestelmä vakiintuu

 5. Parlamenttivaalit

 6. Jeltsinin presidenttikausi

 7. Keskushallinto heikko, alueitten johtajilla suuri valta

 8. Luopuminen hintojen säännöstelystä

 9. Talouden raju heikentyminen

 10. Ruplan kurssi horjui

 11. Markkinatalouden ongelmia

 12. Jeltsinin asema vahva

 13. Kamppailu läntisen ja itäisen suuntauksen välillä

 14. Euraasialainen suuntaus vallalla

 15. Suuri armeija federaation ulkopuolella

 16. Asevoimat sekasorron tilassa

 17. Henkilöstöongelmia

 18. Määrärahojen puute

 19. Tshetsheno-Ingushia

 20. Valtakamppailu Tshetsheniassa

 21. Taistelu Groznyista

 22. Toinen Tshetshenian sota

 23. Ukrainan kansanrintama, Ruh

 24. Krimin niemimaan omistuskiista

 25. Ukrainan talousvaikeudet

 26. Sopimus Mustan meren laivastosta

 27. Ukraina pysyi puolueettomana

 28. Neuvostotasavallat julistautuvat itsenäisiksi

 29. Kaukasia pysyi levottomana

 30. Talousvaikeudet

 31. Kazakstan

 32. Uzbekistan

 33. Tadshikistan

 34. Turkmenistan

 35. Runsaat luonnonvarat , pahoja vesiongelmia

3.6 Venäjän ja sen lähialueiden kehitys (teksti)

^Palaa ylös

 

 

4.   Yhdysvallat ja ”sota terrorismia” vastaan

4.1 Yhdysvallat maailmanmahtina

 1. Yhdysvaltojen hallitseva asema

 2. Yhdysvallat jää ainoaksi supervallaksi

 3. Väestökehitys

 4. Yhteistyön aika

 5. ”Clintonin oppi”

 6. Realismi haastajaksi

 7. Voimapolitiikan paluu

 8. Uudet teknologiat

 9. Globaalitalous

 10. Asevoimien uudistusohjelma

 11. Tukikohdat ulkomailla

 12. Demokratian lopullinen voitto?

 13. Uskonto tai kulttuurierot

 14. Geopoliittiset tekijät

4.1 Yhdysvallat maailmanmahtina (teksti)

^Palaa ylös

4.2 Terrori-iskut Yhdysvaltoihin ja reaktiot syksyllä 2001

 1. 11.9. 2001

 2. Yhdysvallat yllätettiin

 3. Sota terrorismia vastaan

 4. Al-Qaida

 5. Kansainvälinen tuki

 6. Naton reaktiot

 7. Sisäisen turvallisuuden tehostaminen

 8. Joukkoja Lähi-itään

 9. Hyökkäys Afganistaniin

 10. Talibanit väistyivät

 11. Uusi hallitus Afganistaniin

 12. Bushin puhe

 13. "Hyvän puolesta pahaa vastaan”

 14. Terrorismin vastaisen sodan periaatteet

 15. Takaiskuja taloudessa

 16. Poliittiset paineet

 17. Hyökätäänkö Irakiin?

4.2 Terrori-iskut Yhdysvaltoihin ja reaktiot syksyllä 2001

^Palaa ylös

4.3 Irakin sota vuodesta 2003

 1. Irak maalitauluksi

 2. Arabimaat vastahakoisia

 3. Liittolaiset epäröivät

 4. Kysymys joukkotuhoaseista

 5. Turvallisuusneuvostossa erimielisyyttä

 6. Asetarkastajia Irakiin

 7. Sodanvastainen rintama

 8. Näyttäviä protesteja

 9. Kohti sotaa

 10. Sota alkaa

 11. Yhdysvaltojen ylivoima

 12. Irak heikentynyt

 13. Pommeja Bagdadiin

 14. Maahyökkäys

 15. Bagdadin kukistuminen

 16. Päättyikö sota?

 17. Miehityshallinto vaikeuksissa

 18. Yhteiskunta hajalla

 19. Sissisota alkaa

 20. Joukkotuhoaseita ei löytynyt

 21. Epäilykset kasvavat

 22. Irakin sisäinen valtataistelu

 23. Liittoutuman rakoilu

 24. Sotatappiot

 25. Sotakustannusten arviointia

 26. Miehitysajan rasitukset

 27. Tappiot kasvoivat

 28. Yhdysvallat irtautuu taistelutoimista

 29. Sodan kokonaiskustannukset

 30. Presidentin vaalit 2008

 31. Taistelut hiljenivät

 32. Amerikkalaisjoukot vetäytyvät

 33. Lähi-idän kokonaistilanne avoinna

 34. Yhdysvaltojen asema heikkeni

 35. Vaikutukset maailman voimasuhteisiin

4.3 Irakin sota vuodesta 2003 (teksti)

^Palaa ylös

4.4 Lähi-idän ja eteläisen Aasian tilannekehitys

 1. Yhdysvaltojen tuki Israelille

 2. Tilanne kärjistyi Länsirannalla

 3. Arabimaiden vakaus uhattuna

 4. Saudi-Arabia avainasemassa

 5. Saudi-Arabian sisäiset jännitteet

 6. Turvallisuuspoliittinen keskinäisriippuvuus

 7. Kiista Kashmirista

 8. Intian ja Pakistanin sodan uhka

 9. Iran ja Yhdysvallat

 10. Iranin geopoliittinen asema

 11. Liittolaisten kesken erimielisyyksiä

 12. Laaja vaikutusalue

 13. Kurdikysymys

 14. Rauhanturvajoukko ISAF

 15. Taliban-kapinalliset aktivoituvat

 16. Afganistan ongelma Natolle

 17. Poliittinen tilanne kireä

 18. Yhdysvaltojen voimat sitoutuivat Afganistaniin

 19. Terroristit väistyivät

 20. Yhdysvallat suojautui

 21. Yhdysvaltojen voimat sitoutui

4.4 Lähi-idän ja eteläisen Aasian tilannekehitys (teksti)

^Palaa ylös

 

 

5. Maailman valtasuhteiden muutos

5.1 Globalisaation eteneminen

 1. ”Globalisaation kulta-aika”

 2. Länsi hallitsi taloutta

 3. Taloudelliset voimasuhteet

 4. Globalisaatio vaikeuksissa

 5. Maailman talouden instituutiot

 6. Talouden kasvu jatkui

 7. Yhdistyneet kansakunnat

 8. YK:n erityisjärjestöt

 9. Rauhanturvaamistoiminta

 10. Uutistoiminta reaaliaikaiseksi

 11. Internetin uudet palvelut

 12. Media viihteellistyy

 13. Tietovuodot

 14. ”Julkisuuden hallinta”

 15. G-8

 16. G-20

 17. Aasian voimistuva talous

5.1 Globalisaation eteneminen

^Palaa ylös

5.2 Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut

 1. Suuri ja voimakas maanosa

 2. Talouden voimakas kasvu

 3. Geopoliittiset suuralueet

 4. Lähi-itä

 5. Kiina ja Intia kilpailijoita

 6. Aasian “suuri peli”

 7. Kiina ja Japani

 8. Talous ja politiikka

 9. Kiinan sijoitukset ulkomaille

 10. Nousu talousveturiksi

 11. Kiina ja Yhdysvallat

 12. Sotilaalliseksi suurvallaksi?

 13. Sisäiset turvallisuusongelmat

 14. Eriarvoisuus kasvanut

 15. Ympäristöongelmat

 16. Väestönkehitys

 17. Globalisaation hyödyntäminen

 18. Edellytykset haastajaksi?

 19. Asevoimien modernisointi

 20. Nousuun Yhdysvaltojen tuella

 21. Autoja ja elektroniikkaa

 22. Varakkaita vanhuksia

 23. Puolustuspolitiikan aktivointi

 24. Etelä-Korea ja Taiwan

 25. Aasian ”pikku tiikerit”

 26. Yhdysvaltojen sotilaalliset intressit

 27. Kamppailu energiavaroista

 28. Kiina järjestyksenpitäjänä

 29. Japani ja Yhdysvallat

 30. Korean konfliktit

 31. Venäjän asevienti Aasiaan

 32. Länsimaiden vaikutus heikkenee

 33. Terrorismi yhteinen vihollinen

 34. Aasian asevarustelu lisääntyy

5.2 Aasian jättiläiset: Kiina, Intia ja muut (teksti)

^Palaa ylös

5.3 Afrikka: mahdollisuuksien maanosa

 1. ”Musta maanosa”

 2. Pohjois-Afrikka

 3. Vallanvaihto onnistui

 4. Vahva talous

 5. Varovainen ulkopolitiikka

 6. Asevoimille rauhanturvatehtävä

 7. Asevoimille rauhanturvatehtävä

 8. Epävakautta ja edistystä

 9. Zimbabwe sekasorrossa

 10. Sisäisiä levottomuuksia

 11. Rauhanturvaoperaatiot onnistuivat

 12. Norsunluurannikon kriisi

 13. Kolonialismin raskas perintö

 14. YK:n ja EU:n ongelma-alueet

 15. Pitkä sisällissota päättyi

 16. Etelä Sudan irtautumassa

 17. Afrikan sarvi

 18. Somalia

 19. Islamilaiset ääriliikkeet

 20. Afrikka raaka-aineiden tuottaja

 21. Öljyä ja timantteja

 22. Riippuvuus ulkomaista

 23. Kiina varmistaa energian saantia

 24. Tärkeä kauppakumppani

 25. Suuria alueellisia eroja

 26. Mahghreb-maat

 27. Euroopan unioni aktivoitumassa

 28. Mahdollisuuksien maanosa

 29. Ongelmia riittää

5.3 Afrikka: mahdollisuuksien maanosa (teksti)

^Palaa ylös

5.4 Latinalainen Amerikka

 1. Sisällissodat päättyivät

 2. Demokratiakehitys voimistui

 3. Etelä-Amerikan suurvalta

 4. Monipuolinen talouden rakenne

 5. Poliittinen vaikutusvalta lisääntyy

 6. Venezuelan demokratia

 7. Presidentti Chávez

 8. Kuuba

 9. Öljy talouden perustana

 10. Huumesota

 11. Talousmahti, jossa laajamittaista köyhyyttä

 12. Talousmahti, jossa laajamittaista köyhyyttä

 13. Odotukset tulevaisuudesta hyvät

 14. Yhdysvaltojen vaikutusvalta heikkenee

5.4 Latinalainen Amerikka (teksti)

^Palaa ylös

5.5 Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista

 1. Kansainvälisen kilpailun kohteena

 2. Öljyn merkitys säilyy

 3. Raaka-aineet ja suurvaltapolitiikka

 4. Kiinan maametallit

 5. Huoltovarmuus ongelmana

 6. EU:n toimenpiteet

 7. Aihe moniin sotiin

 8. Öljyn merkitys säilyy

 9. Persianlahti

 10. Viljantuotanto

 11. Vapaakaupan idea ei toimi

 12. Vesipula uhkaa

 13. Kansainvälisiä sopimuksia

 14. Valtioiden välisiä kiistoja

 15. Vesipakolaisia

5.5 Kamppailu raaka-aineista ja vesivaroista (teksti)

^Palaa ylös

5.6 Ilmastonmuutokseen varautuminen

 1. Ilmaston lämpeneminen

 2. Äärimmäisiä sääilmiöitä

 3. Konfliktien syy?

 4. Kioton sopimus

 5. Cancúnin konferenssi

 6. EU esimerkkinä

5.6 Ilmastonmuutokseen varautuminen (teksti)

^Palaa ylös

5.7 ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua

 1. Kylmän sodan jälkitila

 2. Globalisaatio

 3. YK:n arvovalta koetuksella

 4. Terrorisminvastainen sota

 5. USA:n johtoasema

 6. Aasian talouden nousu

 7. Länsi talouskriisin kourissa

 8. Yhteistyön tarve

 9. Kansallinen itsemääräämisoikeus

 10. Alueellinen yhteistyö

 11. Valtioiden välinen kilpailu

 12. Geopolitiikka

 13. Uusi geopolitiikka

 14. Suomi geopolitiikassa

 15. Kansainvälisen kilpailun keinot

 16. Maailman sotilasmenot

 17. Alueellisia eroja

 18. USA

 19. Varustelumenojen jakaantuminen

 20. Voimasuhteiden muutos

 21. Kaksi supervaltaa

 22. Euroopan unioni ”kolmas voima”

5.7 ”Uusi maailmanjärjestys”: kansainvälistä yhteistyötä ja valtakamppailua (teksti)

^Palaa ylös

 

 

6. Euroopan kehitysnäkymät

6.1 Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa

 1. Päätöksenteon ongelmia

 2. Laajeneminen etualalle

 3. Linjaerimielisyyksiä

 4. Parannusehdotuksia

 5. Reagointi kriiseihin hidasta

 6. Puolustuspolitiikan tehostamistarve

 7. Turvallisuusstrategia

 8. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka

 9. Sotilaallisen johtamiskyvyn kehittäminen

 10. Kriisinhallintajoukkojen tarve

 11. Kriisinhallintakyvyn kehittäminen

 12. Kriisinhallinta ammattilaisille

 13. Unionin sisäinen turvallisuus

 14. Keskinäinen avunanto

 15. 12 uutta jäsenvaltiota

 16. Poliittisen kulttuurin erot

 17. Laajentumisprosessi hidastunut

 18. EU:n itärajan ongelmat

 19. Onko Turkki Eurooppaa?

 20. Kokonaisuudistuksen tarve

 21. Kilpailevia ehdotuksia

 22. Kompromisseja

 23. Lissabonin sopimusksia

 24. Keskeisiä uudistuksia

 25. Ulkosuhdehallintoa keskitetään

 26. Taloutta elvytetään

 27. Valtioiden budjettivajeet kasvaneet

 28. Kalliit pelastusoperaatiot

 29. Taustalla reaalitalouden ongelmat

 30. Talouskehitys epätasaista

 31. Rahoituskriisistä nationalismin nousu?

 32. EU:n kilpailukyky heikentymässä

6.1 Euroopan unionin kehitys 2000-luvun alussa (teksti)

^Palaa ylös

6.2 Nato 2000-luvulla

 1. Päätöksenteon ongelmia

 2. Natolle vastuuta Afganistanissa

 3. Nopean toiminnan joukot

 4. Painopiste kriisihallintajoukkoihin

 5. Uusi strateginen konsepti

 6. Laajentuminen käynnistyi

 7. Varsovan liitosta länteen

 8. Vaatimuksia uusille jäsenmaille

 9. Rauhankumppanuusohjelmaa (PfP) jatkettiin

 10. Venäjä vastusti Naton laajenemista

 11. Yhdysvallat vaati laajennuksen jatkamista

 12. Laajennus Balkanille

 13. Euroopan liittoutumattomat

 14. Nato vakautusoperaation johtoon

 15. Vastuualueeksi koko Afganistan

 16. Taisteluja eteläisessä Afganistanissa

 17. Sota pitkittyi

 18. Alueen puolustuksesta kriisinhallintaan

 19. Muuntuuko Nato maailmanpoliisiksi?

 20. Naton ja Euroopan Unionin suhteet

 21. Naton johtamis- ja tukijärjestelmät

 22. Yhdysvaltojen tukikohdat

 23. Tukeutumisalue Balkanille

 24. Usan painopiste Aasiaan

 25. Ranskan suhde Natoon

 26. Ohjuspuolustus

 27. Naton ja Venäjän neuvosto

6.2 Nato 2000-luvulla (teksti)

^Palaa ylös

6.3 Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät

 1. Putin Venäjän johtoon

 2. Talous kohentui

 3. Keisariajan symbolit käyttöön

 4. Tiukka ote sisäpolitiikkaan

 5. Ulkopolitiikka aluksi varovaista

 6. Kaukasian sitkeät konfliktit

 7. Energiatuotanto valtion omistukseen

 8. Putinin presidenttikauden päätös

 9. ”Kaksipäisen kotkan” hallinto

 10. Toinen Tshetshenian sota

 11. Terrori-iskuja

 12. Georgia konfliktialueena

 13. Yllättävä sota

 14. Abhasia ja Etelä-Ossetia

 15. Kansainvälisiä reaktioita

 16. Sotilasmenot

 17. Sotilasbudjettia kasvatetaan

 18. Varusteluohjelma

 19. Asevoimien reformi

 20. Entistä pienemmät mutta notkeammat joukot

 21. Asevienti

 22. Sidonnaisuus raaka-aineisiin ja energiaan

 23. Perusrakenteet huonossa kunnossa

 24. Väestöongelma

 25. Ympäristön saastuminen

 26. Epävarmuuden aikaa

 27. Hallitukset vaihtuivat

 28. Oranssi-liike hajoaa

 29. Talouskriisi

 30. Aseteollisuus

 31. Presidentinvaalit 2010

 32. Sisäisiä jännitteitä

 33. Väliinputoajia

 34. Valko-Venäjä

 35. Vaikea Venäjä-suhde

 36. Kireät EU-suhteet

 37. Moldova

 38. Sisäpolitiikka rikkinäistä

 39. Ulkopuolista tukea

6.3 Venäjän ja muun Itä-Euroopan kehitysnäkymät (teksti)

^Palaa ylös

6.4 Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset

 1. Riippuvuus tuontienergiasta

 2. Ilmastopolitiikassa edelläkävijä

 3. Euroopan väestöosuus pienenee

 4. Väestö vanhenee

 5. Ongelmien ratkaisukeinoja

 6. EU:n maahanmuuttopolitiikka

 7. Ei tarvetta yhteiselle puolustukselle

 8. Kriisinhallinta

 9. Siviilikriisinhallinta

 10. Sisäinen turvallisuus

 11. Asevoimia supistettiin

 12. Tanska

 13. Ruotsi

 14. Pohjoismainen yhteistyö

 15. Euroopasta maailmankulttuuriksi

 16. Eurooppalaiset arvot

 17. Kulttuuri voimavarana

 18. Geopoliittinen näkökulma

 19. Eurooppalaiset siirtomaavallat

 20. Yhdysvaltojen nousu

 21. Eurooppa keskipisteenä 1900-luvulla

 22. Talousajattelu ”uudessa Euroopassa”

 23. Euroopan integraatio

 24. EU:n laajentuminen

 25. EU:n itälaajennus ongelmana

 26. Uusia jakolinjoja

 27. EU:n ja Naton laajenemisen eroavuudet

 28. Naton toiminnan laajennus Euroopan ulkopuolelle

 29. Maailmanpolitiikan painopiste siirtynyt

 30. Lissabonin sopimus

 31. EU:n voima yhteisöllisyydessä

6.4 Eurooppalaisten tulevaisuudenodotukset (teksti)

^Palaa ylös

 

 

7. Suomi muutoksen maailmassa

7.1 Sopeutuminen globaalitalouteen

 1. Säädellystä taloudesta vapaakauppaan

 2. Markan kurssi jousti

 3. Onnistunutta tutkimusta ja tuotekehittelyä

 4. Globalisaation paineet

 5. Kilpailukykyä paremmaksi

 6. Suomen talous ”eurokuntoon”

 7. Mukaan EU:n kaikkiin ytimiin

 8. Elinkeinorakenteen muutos 1975-2008

 9. Talous kasvoi

 10. Suomi sopeutui hyvin EU:n sisämarkkinoille

 11. Tuotanto supistui

 12. Elvytyspaketti

 13. Tulevaisuuspaketti

 14. Bruttokansantuote aleni

 15. Sopeutuminen globaalitalouteen

 16. Rahoituskriisi 2010

7.1 Sopeutuminen globaalitalouteen (teksti)

^Palaa ylös

7.2 Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa

 1. Kosovoon aselepo

 2. Yhteisen ulko- ja turvalisuuspolitiikan kehittäminen

 3. Aktiivista EU-politiikkaa

 4. ”Vahvana ja avoimena”

 5. Tampereen huippukokous

 6. Helsingin Eurooppa-neuvoston kokous

 7. EU:n sotilaallinen kriisinhallinta

 8. Pohjoinen ulottuvuus

 9. Mielipidejakauma vakiintui

 10. Huoli päätösvallan säilyttämisestä

 11. USA:n terrori-iskujen vaikutukset

 12. Yhteisvaluutta euro

 13. Peruslinja hyväksyttiin

 14. Valmistautuminen

 15. Asialistaa

 16. Yllättävä kriisitilanne

 17. Aselevon valvonta

 18. Perustuslakiesitys kariutui

 19. EU:n erityisluonne

 20. Länsi-Balkan

 21. Varovaisia kannanmäärityksiä

 22. Jatkuvuus ja yksimielisyyden tavoittelu

 23. EU:n turvallisuuspolitiikan vahvistaminen

 24. Yhteisvaluutta euro

 25. Integraatio

 26. Tuki integraation syventämiselle

 27. Valtiokeskeisyyden paluu

 28. Suomen EU-kannanottoja

 29. EU:n kriisinhallintakyky ja puolustuspolitiikka

 30. EU:n kriisihallinnan johtamiskyky

 31. Yhteinen talouspolitiikka

 32. EU globaalipolitiikassa

7.2 Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa (teksti)

^Palaa ylös

7.3 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

 1. Kansalaisten tuki

 2. Turvallisuus- ja puolustuspoliittiset selonteot

 3. Selonteko 1997

 4. Selonteko 2001

 5. Selonteko 2004

 6. Suomen toimintalinja

 7. Tuki Yhdistyneille Kansakunnille

 8. Euroopan Unionin kriisinhallinta

 9. Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)

 10. Selonteko 2009

 11. Peruslinja

 12. Työnjako tasavallan presidentin ja valtioneuvoston välillä

 13. Yhteisen kannan muodostaminen

 14. Uusia aloitteita

 15. Naapuruussuhteet

 16. Taloussuhteet

 17. Itämeren alue

 18. Pohjoismaat

 19. Venäjän-suhteet

 20. Arktiset alueet

 21. Kansalaisten hyväksyntä

 22. Kriisi- ja uhkamallit 2001 selonteossa

 23. Vahvuuksia pienennetään 2001 selonteossa

 24. Kriisi- ja uhkamallit 2004 selonteossa

 25. Turvallisuuspoliittisen seurantaryhmä

 26. Selonteko 2009

 27. Asevelvollisuudesta keskustellaan

 28. Puolustusvoimien tehtävät ja voimavarat

 29. Kokemukset Balkanilta

 30. Kriisinhallintakyvyn kehittäminen

 31. Kriisinhallinta monipuolistunut

 32. EU:n rooli kasvanut

 33. Laki kriisinhallinnasta

 34. Kansainväliset sitoumukset

 35. Painopiste Afrikassa

 36. Periaatepäätökset

 37. Tsunamin 2004 vaikutuksia

 38. Huoltovarmuuden turvaaminen

 39.  Yhteiskunnan toimivuuden turvaaminen

 40. Varautumisjärjestelmä

 41. Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

 42. Turvallisuusstrategiassa määritetään

 43. Varautumisen laaja-alaisuus

 44. Aluehallinto

 45. Poliisitoimi ja rajavalvonta

 46. Varautumisen kehittäminen

7.3 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset (teksti)

^Palaa ylös

7.4 Yhteiskunnallinen kehitys

 1. Ei suuria muutoksia

 2. Lipposen ”sateenkaarihallitus”

 3. Pienpuolueet eivät menestyneet

 4. Keskusta nousi valtaan

 5. Uusia näkemyseroja

 6. Yhteiskuntarakenteen muutos

 7. Teknologia muuttaa toimintatapoja

 8. Palvelualojen vahvistuminen

 9. Arvostuksien muutos

 10. Suomen koulutusjärjestelmä

 11. Kansainväliset vertailut

 12. Yhteiskunnallinen vakaus tärkeä

 13. Korruption torjunta

 14. Suomen menestystekijät

7.4 Yhteiskunnallinen kehitys

^Palaa ylös

7.5 Suomen aseman ja näkymien arviointia

 1. Suomen asema vakiintunut

 2. Pohjoismaat

 3. ”Pohjoismainen malli”

 4.  ”Pohjoismainen yhteisö”

 5. Turvallisuuspolitiikassa jatkuvuutta

 6. Sotilasyhteistyö

 7. Siviiliyhteistyö

 8. Suomen asema muutoksessa

 9. Globalisaation vaikutuksia

 10. Geopoliittinen asema

 11. Peruslinjan jatkuvuus

 12. Sotilaspoliittisesti myönteistä kehitystä

 13. Pohjois-Eurooppa vakaata aluetta

 14. Heijastusvaikutukset mahdollisia

 15. Suomalaiset tilannearviot

 16. Turvallisuuspolitiikan kokonaisuus

 17. Oman alueen puolustaminen

 18. Muutospaineita kokonaismaanpuolustuksen järjestelyissä

 19. Valmiuden ylläpito

 20. Kattava varautumisjärjestelmä

 21. Luottamusta herättävä turvallisuuspolitiikka

7.5 Suomen aseman ja näkymien arviointia

^Palaa ylös