SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Luottamusta herättävä turvallisuuspolitiikka

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Yleisarviona voidaan siis esittää, että Suomen turvallisuuspoliittinen asema on kylmän sodan jälkeen selvästi parantunut, eikä myöskään meneillään olevaa maailmanpolitiikan suurta
murrosvaihetta ole aihetta kokea uhkaavaksi. Suomella
on hyvät mahdollisuudet toimia sekä EU:n puitteissa
että ylläpitää läheisiä taloudellisia ja poliittisia
suhteita myös voimistuvaan itään, mikä
tarkoittaa erityisesti Venäjää, Kiinaa ja
Kaakkois-Aasian maita. Näille hankkeille
edellytyksenä on, että Pohjolan tilanne
kyetään ulko- ja turvallisuuspoliittisin
toimin säilyttämään edelleen vakaana
ja Suomi edelleen harjoittaa johdon-
mukaista, ulkomailla luottamusta
herättävää turvallisuuspolitiikkaa.