SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Kattava varautumisjärjestelmä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Olennaista on, että maan kaikkia voimavaroja voidaan
käyttää tehokkaasti yhteisten turvallisuuspäämäärien
hyväksi, mikä tarkoittaa yhteiskunnan toiminnan sekä
kansalaisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden suojaamista
perusrakenteeltaan mahdollisimman yhtenäisellä ja
kaikki tilanteet kattavalla varautumisjärjestelmällä.
Tämä vaatii eri hallinnonaloilla viranomaisyhteistyön
kehittämistä muun muassa yhtenäistämällä tai
muokkaamalla muuten yhteistyökelpoisiksi
johtamisjärjestelmiä, koulutusta ja varustehankintoja.