SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Valmiuden ylläpito

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomessa on ollut toimiva kokonaismaanpuolustuksen järjestelmä vaikeita kriisitilanteita varten. Viimeaikaiset
tehostamisvaatimukset ovat
kohdistuneet nimenomaan
normaaliaikojen yllättäen sattuvien
onnettomuus- ja muiden kriisitilanteiden
hallintaan. Kun yhteiskunnan eri lohkojen
varautumisen puitteet on turvallisuus-
strategian puitteissa saatettu
ajan tasalle, tehtävää riittää
erityisesti koulutuksen, johtamisen
ja toimintavalmiuden ylläpidon
edelleen kehittämisessä.