SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Muutospaineita kokonaismaanpuolustuksen järjestelyissä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Vaikka sotilaspoliittiset perusteet eivät ole mullistavasti muuttuneet, on muilla turvallisuuspolitiikan ja kokonaismaan-
puolustuksen lohkoilla esiintynyt ajankohtaisia muutospaineita, joita on pyritty ottamaan huomioon valtioneuvoston joulukuussa 2010 hyväksymässä yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa. Sen mukaisesti yhteiskuntaa ja kansalaisia suojataan erilaisia uhkia vastaan kaikissa tilanteissa, alkaen normaaliaikojen häiriöistä ja
onnettomuuksista aina sodan kaltaisiin poikkeusoloihin.