SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Oman alueen puolustaminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Vaatimus oman alueen puolustuskyvystä koetaan Suomessa itsestäänselvyydeksi, sillä
missään muualla siitä ei kanneta huolta vaan ollaan tyytyväisiä nykytilan jatkumiseen.
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on korostettu tarvetta säilyttää Pohjolan
tilanne vakaana ja sotilasasioissa päätösvalta omissa käsissä, jolloin on vedetty
rajaa kansainväliseen sotilasyhteistyöhön osallistumisen
 ja sotilaallisen liittoutumisen välille. Suomalaiset eivät
ole osoittaneet halukkuutta myöskään osallistumiseen
taistelutehtäviin ulkomailla, vaan rauhanturvaaminen
on katsottu riittäväksi sotilaallisen kriisinhallinnan alalla,
ja sen osaamisesta on jo saatu runsaasti näyttöjä.
Nämä linjaukset on myös vahvistettu lainsäädännössä.