SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Turvallisuuspolitiikan kokonaisuus

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Kysymys turvallisuuspolitiikan peruslinjan määrittämisestä, siis puolueettomuudesta, liittoutumattomuudesta tai
sotilasliittoon pyrkimisestä, sisältää luonnollisesti monia erilaisia näkökohtia, joista sotilasstrategiset seikat ovat
vain yksi ainesosa muiden joukossa. Turvallisuuspolitiikan
kokonaisuuden toimivuuden vaatimus on joka
tapauksessa ratkaisevan tärkeä, joten se
edellyttää, että kaikkien osatekijöiden
tulee olla kunnossa.