SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Suomalaiset tilannearviot

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Euroopan unionin tai Naton puitteissa tehdyt tilannearviot eivät sellaisenaan ole
päteviä Suomen uhka-arvioiden pohjaksi, eivätkä turvallisuuspolitiikan linjaukset
Suomessa välttämättä vastaa muiden EU-maiden ratkaisuja, sillä maantieteelliset
tekijät ja historialliset kokemukset tuottavat erilaisia johtopäätöksiä.

Yleistilanteen kehityksessä 2000-luvun alkuvuosina ei Suomen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan kannalta ole tapahtunut mitään ratkaisevasti uutta, vaan
kylmän sodan jälkeinen rauhallinen asetelma on Pohjois-Euroopassa vakiintunut.
Suurvaltojen siirrettyä sotilaallista painopistettään Lähi-itään ja Aasiaan on
Suomen puolustuksen uhkakuva suuresti helpottunut, mutta myöskään tehokkaita
apuvoimia ei tänne tulisi, jos haluttaisiin puolustus rakentaa sotilasliiton tuen
varaan.