SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Heijastusvaikutukset mahdollisia

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Silti on pidetty mielessä, että Suomi yhä sijaitsee geopoliittisesti ja
geostrategisesti verraten aralla vyöhykkeellä Venäjän naapurissa,
jolloin tulevaisuudessa ehkä kaukanakin alkavat suurvaltakriisit
saattavat heijastua tänne. Suomea ei voida pitää erityisen
uhanalaisena alueena, vaan kysymys on lähinnä
mahdollisuudesta joutua epäsuorasti suurvalta-
selkkausten vaikutuksien piiriin.