SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Pohjois-Eurooppa vakaata aluetta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Kylmän sodan aikaisen sotilaallisen jännityksen asetelman
paluusta Pohjois-Eurooppaan ei ole mitään merkkejä
näkyvillä, eivätkä niin suuret muutokset maailman-
tilanteessa voi tapahtua kovinkaan lyhyessä
ajassa. Ruotsalaisarvioissa on päädytty ainakin
muutaman vuoden varoitusaikaan, ennen
kuin sotilaallisen hyökkäyksen uhka Ruotsia
vastaan voisi jälleen ajankohtaistua. On
otettava huomioon, että kylmän sodan
blokkijako ja sotilaalliset keskittymät
Euroopassa syntyivät toisen maailman-
sodan jälkitilanteessa, jolloin vaikutusalueita
 jaettiin maailmanlaajuisesti uudelleen.
Nyt vastaavat potentiaaliset suuren
blokkijaon rintamat voisivat
olla Aasiassa.