SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Sotilaspoliittisesti myönteistä kehitystä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Sotilaspoliittisissa arvioissa on todettu Euroopan ja maailman
yleistilanteen muutoksen vaikutukset Suomelle yleisesti
myönteisiksi. Kun maailman konfliktien painopiste on siirtynyt
Lähi-itään ja eteläiseen Aasiaan, ei tänne sivusuunnalle
ole odotettavissa merkittäviä sotilaallisia keskityksiä
eikä myöskään suurvaltojen strategisista varautumis-
toimista aiheutuvia uusia uhkia. Pohjoisen jäämeren
alue on kuitenkin nousemassa kiinnostuksen kohteeksi
lähinnä energiavarojensa vuoksi.