SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Turvallisuus- ja puolustuspoliittisia näkymiä
Peruslinjan jatkuvuus

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen turvallisuuspoliittiseen asemaan on
Euroopan tilanteen rauhoittumisella
2000-luvun alussa ja samalla kiihtyneellä
maailman voimasuhteiden muutoksella
ollut huomattavia vaikutuksia, vaikka
niistä ei ole vielä helppoa vetää pitkälle
ulottuvia johtopäätöksiä. Siksi Suomessa
on oltu hyvin varovaisia tekemään
muutoksia vallitseviin turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan peruslinjauksiin.
Varovaisuuteen vaikuttavat sekä
historialliset kokemukset että
geopoliittiset arviot.