SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Geopoliittinen asema

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Suomi on tuollaiselta kannalta katsottuna osallisena
myös turvallisuuspoliittisessa globalisaatiossa.
Euroopan unionin jäsenyys on laajentanut
merkittävästi osallistumista maailmanpolitiikkaan,
sillä EU on maailmantaloudessa voimakas ja
aktiivinen toimija sekä luonteeltaan moderni
talousyhteisö ja yhä enemmän myös
turvallisuuspoliittinen liitto.

Geopoliittisesti määritettynä Suomi sijaitsee
EU:n koillisella rajalla ja euraasialaisen
suurvallan naapurina. Vaikka Venäjän
talous on jo vahvasti kytkeytynyt
maailmantalouteen, sen turvallisuus-
politiikassa vallitsee hyvin perinteinen
ajattelu, jossa suojautumisella ulkoisia
uhkia vastaan ja oman alueen hallinnalla
tarvittaessa sotilaallista voimaa
käyttäen on keskeinen sijansa.