SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Globalisaation vaikutuksia

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Toistaiseksi globalisaation vaikutukset Suomeen ovat ilmenneet lähinnä
taloudessa sekä tiedonvälityksen ja yhteydenpidon helpottumisena.
Turvallisuuspoliittisia heijastusvaikutuksia on todennäköisimmin
odotettavissa, jos Aasiassa kehittyy vakavia valtioiden välisiä tai
suurten maiden sisäisiä kriisejä. Silloin ne välittyvät Suomeen sekä
ulkomaankaupan vaikeutumisena että poliittisesti ensi sijassa
Euroopan unionin ja Venäjän kautta.