SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Suomen asema muutoksessa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen asema maailmanlaajuisessa kehityksessä on
 jatkuvan muutoksen tilassa, vaikka sitä ei lähi-
etäisyydeltä ole helppoa nähdä. Syynä on lähinnä
se, että globalisaation oloissa tärkein Suomeenkin
vaikuttava muutoksen moottori on nykyisin Aasiassa.
Sieltä tulevat voimakkaat ulkoiset paineet,
jotka pakottavat Euroopan unionin jäsenmaat
reagoimaan ajankohtaisiin kehityskulkuihin.
Suomenkin suhteellinen asema siis muuttuu,
vaikka lähiympäristön tilanne pysyisi vakaana.