SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Siviiliyhteistyö

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Siviilimäistä yhteistyötä onnettomuuksiin ja muihin kriiseihin varautumisessa
sekä rikollisuuden torjunnassa on kehitetty pohjoismaiden kesken jo pitkälle.
Sitä on voitu myös laajentaa Itämeren piiriin ja pohjoisille merialueille.
Hallitusten ja viranomaisten kesken on tehty yhteistyösopimuksia,
ja puitteet ovat muutenkin verraten hyvässä kunnossa, mutta
silti tietojen vaihdossa ja arkipäiväisessä yhteydenpidossa on
paljon kehittämistä.