SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Sotilasyhteistyö

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi on mukana pohjoismaisessa
kriisinhallintayhteistyössä ja eräissä muissakin
puolustus- ja turvallisuusalan hankkeissa.
Merivalvontaa hoidetaan Ruotsin kanssa
yhteistyönä, ja sen laajentaminen myös
ilmavalvontaan on kehitteillä. Sen sijaan
on vaikea nähdä syvemmän operatiivisen
yhteistyön tehostamistarpeita ja
-mahdollisuuksia. Norjalla on pääasiallisena
toiminta-alueenaan pohjoinen Atlantti ja
Ruotsilla eteläinen Itämeri. Suomella ei ole
sotilaallisia voimavaroja eikä intressejä ulottaa
toimintaansa noille alueille, eivätkä myöskään
läntisten naapurien sotilaalliset intressit ulotu
tänne asti kovin voimakkaina.