SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Turvallisuuspolitiikassa jatkuvuutta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Toisen maailmansodan kokemukset selittivät
pohjoismaiden tekemiä turvallisuuspoliittisia
ratkaisuja kylmän sodan alkaessa,
ja niillä on merkitystä edelleen,
vaikka yleistilanne on
perustavasti muuttunut.
Turvallisuuspolitiikalle tunnusomaista
on yleensäkin jatkuvuus, jos kokemukset
ovat olleet myönteisiä eivätkä dramaattiset
tilanteen muutokset vaadi tekemään
voimakkaita korjausliikkeitä. Tällainen
logiikka näyttää vallitsevan myös
pohjoismaiden viimeisimmissä arvioissa.

Helpotukseksi asevoimien kustannusten
kohoamisen ongelmaan on ehdotettu
pohjoismaisen yhteistyön tehostamista.
Yhteistoimintakohteita on löydetty paljon,
mutta niiden käytännön toteutus on silti
epävarmaa.