SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
”Pohjoismainen yhteisö”

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Pohjoismainen yhteistyö on siis toiminut hyvin monella
alalla, joten on oikeutettua puhua ”pohjoismaisesta
yhteisöstä”. Kuitenkin turvallisuuspolitiikassa perusratkaisut
ovat toisistaan poikkeavia, eikä varsinkaan sotilas-
alalla ole integraatiota saatu aikaan. Siihen on syynsä
sekä historiassa että maantieteellisissä tekijöissä.