SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
”Pohjoismainen malli”

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Pohjoismaiden taloudet ovat pitkälle integroituneet, ja kokemukset ovat
olleet myönteisiä. Huolimatta erilaisista valuutoista myös rahaliikenne
toimii hyvin pohjoismaiden välillä. Kulttuurivaihto on jo pitkään ollut
vilkasta, ja työskentely naapurimaissa luontevaa. Yhteiskunnalliset
rakenteet ja toimintatavat ovat siinä määrin yhtäläisiä, että
kansainvälisestikin tunnetaan ”pohjoismainen malli”.