SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Pohjoismaat

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Kaikki pohjoismaat ovat mukana Euroopan unionin
toiminnassa vähintään Euroopan talousalueen
puitteissa. Vaikka Norja ja Islanti eivät ole EU:n
jäseniä, nekin kuuluvat useimpien EU-maiden
mukana vapaan liikkumisen Schengen-alueeseen,
mikä voidaan ymmärtää jo pitkään voimassa
olleen pohjoismaisen passivapausalueen
perinteen jatkamiseksi.