SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Suomen aseman ja näkymien arviointia

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi pohjoismaana, EU:ssa ja globalisaatiossa
Suomen asema vakiintunut

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi on 15 vuoden kuluessa vakiinnuttanut asemansa Euroopan
unionin jäsenmaana, joka mielletään kuuluvaksi pohjoismaihin.
Pohjoismaisuus on viiteryhmänä edelleen tärkeä historiallisista,
maantieteellistä ja myös yhteiskunnallisista syistä. EU-politiikassa
pohjoismainen ryhmä ei kuitenkaan ole toiminut kovinkaan
yhtenäisenä, ja pohjoismaiden turvallisuuspoliittiset
perusratkaisut poikkeavat toisistaan suuresti.