SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Suomen menestystekijät

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen menestystekijöistä tärkeimpiä ovat olleet tasa-arvo koulutuksessa, työelämässä ja sosiaaliturvassa sekä yhdenvertaisuus lain edessä. Ne tuottavat yhteiskunnallista vakautta ja antavat hyvät edellytykset taloudelliselle toiminnalle. Toisaalta on saatu hälyttäviä tietoja yhteiskunnasta syrjäytyneiden määrän
lisääntymisestä, usein pitkäaikaistyöttömyyden seurauksena.
Yhteiskunnallisesta vakaudesta ja turvallisuudesta sekä
kansalaisten hyvinvoinnista huolehtiminen on olennainen
osa turvallisuuspolitiikan perusrakennetta.