SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Yhteiskunnallinen vakaus tärkeä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Maailmassa on menestyneiden valtioiden ohella myös monia
epäonnistuneita tai peräti romahtaneita valtioita. Ne ovat
yleensä sisäisistä syistä hajonneita, eikä yhteiskunnallisen
vakauden saavuttaminen tule olemaan helppoa. Myös
näennäisesti vakaita hallituksia ja yhteiskuntia voi uhata nopea
romahdus, jos jokin riittävä ärsyke saa kansannousun aikaan tai
talouden perusta horjuu. Taustalla on useimmiten laaja korruptio,
jolloin maan johtajat keskittyvät rikkauksien keräämiseen ja
oman valtansa pönkittämiseen.