SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Kansainväliset vertailut

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Kansainvälisissä vertailuissa suomalainen peruskoulu on menestynyt hyvin. Se antaa verraten hyvän englanninkielen taidon, mikä helpottaa sopeutumista globalisaation ajan työelämän vaatimuksiin. Mielenkiintoinen seikka PISA-tutkimuksissa on se, että suomalaiset ovat sijoittuneet matemaattis-luonnontieteellisissä aineissa maailman kärkeen yhdessä Japanin, Etelä-Korean ja Hongkongin koululaisten kanssa. On kaikki syy odottaa, että suomalaista koulutusjärjestelmää voidaan edelleen kehittää hyväksi koetulta pohjalta pysymään kansainvälisellä vaatimustasolla.