SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Suomen koulutusjärjestelmä

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Kilpailukelpoisen tuotannon ehdottomana edellytyksenä pidetään nykyisin
tehokasta ja koko potentiaalisen työvoiman kattavaa koulutusta. Suomen
koulutusjärjestelmä on aikoinaan ottanut mallia pohjoismaista ja Saksasta,
mutta viime vuosina Suomi on noissa maissa kohotettu esikuvaksi perus-
koulutuksen järjestelyissä. Toisaalta suomalainen korkeakoulujärjestelmä
muistuttaa nykyisinkin saksalaista jakautuen yliopistoihin ja ammatti-
korkeakouluun. Suomalaisten on ollut helppo sopeutua myös EU:n
määrittämiin koulutusjärjestelmän normeihin.