SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Arvostuksien muutos

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Työoloja ja työelämää tutkittaessa on saatu kuva
muutoksen suuruudesta, mutta johtopäätökset
sen merkityksestä vaihtelevat. Tarve työurien
pidentämiseen on yleisesti tunnustettu, mutta
on saatu myös viitteitä siitä, että suomalaiset
eivät ole valmiita tekemään nykyistä enemmän
töitä vaan arvostavat yhä enemmän vapaa-aikaa.

Samalla kun vakinaisia työsuhteita on vähennetty,
työsuhteen pysyvyys on noussut arvostuksissa.
Yhtenä seurauksena viimeisimmästä talouskriisistä
on ollut talouskasvun suosion kohoaminen, samalla
kun esimerkiksi ilmastonmuutoksen uhkaavuutta ei
pidetä aivan yhtä tärkeänä kuin jokin aika sitten.
Tämä ei merkitse kuitenkaan kaiken ympäristön-
suojelun merkityksen vähättelyä, vaan sen
kannatus on edelleen Suomessa korkealla.