SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Palvelualojen vahvistuminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Tuorein kehitys on vahvistanut palvelualojen asemaa, sillä jo lähes
90 prosenttia Suomen työvoimasta tuottaa erilaisia palveluja. Se
näkyy myös ulkomaankaupassa, jonka piirissä palvelujen tai
”aineettoman tuotannon” osuus on kasvanut moninkertaiseksi
viime vuosikymmenellä. Tältä sektorilta on odotettavissa
korvausta suurteollisuuden viennin supistumiseen.