SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Teknologia muuttaa toimintatapoja

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Internetin ja matkapuhelimien välityksellä yhteydenpito
on yhtäältä helpottunut ja toisaalta pirstaloitunut, jolloin
perinteiset joukkoliikkeet, esimerkiksi puolueet, ovat
joutuneet luovuttamaan tilaa satunnaisille ryhmittymille,
jotka voivat olla myös maailmanlaajuisia. Tietoyhteiskunnan
kehitys on vasta alkuvaiheissaan, joten ihmisten sosiaalisen
käyttäytymisen ennustaminen on erittäin vaikeaa.
Suomi on seurannut näissä asioissa paljolti yleisiä
trendejä, mutta epäsuorat vaikutukset esimerkiksi
tuotantorakenteeseen voivat olla jossain määrin
yleisestä kehityksestä poikkeavia.