SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Arvioita Suomen yhteiskuntakehityksestä
Yhteiskuntarakenteen muutos

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Yhteiskuntarakenteen muutosta 1990-luvulla on jo ehditty
tutkia perusteellisesti ja havaittu sen kiihtyneen
talouslaman ja globalisaatiokehityksen myötä.
Talouden ”Kiina-ilmiö” eli teollisuustuotannon
siirtyminen Aasiaan ja erityisesti Kiinaan on
jatkunut 2000-luvun puolella, ja globalisaatio on
laajentunut tietotekniikan kehityksen mahdollistamana
taloudesta kulttuuriin ja yleensäkin ihmisten sosiaalisen
elämän alueille. Uusia Internet-palveluja kuvaava
nimitys ”sosiaalinen media” kertoo yhtäaikaisesta
yksilöitymisestä ja uudenlaisten sosiaalisten ryhmien
muodostumisesta.