SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolueiden voimasuhteet ja hallitukset
Uusia näkemyseroja

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Puoluekentän perusjako ei muuttunut, mutta pienpuolueiden asema alkoi
vahvistua siten, että vihreät saivat jo 15 edustajapaikkaa ja SMP:n seuraajaksi
perustettu puolue Perussuomalaiset viisi paikkaa. Vaalikauden aikana
perussuomalaisten kannatusluvut jatkoivat kasvamistaan, jolloin puolue
nousi samalle tasolle vasemmistoliiton ja vihreiden kanssa. Vasemmiston
kannatusluvut olivat yhä laskusuunnassa.

Verrattuna moneen muuhun EU-maahan Suomessa ovat puolueiden väliset
kiistat 2000-luvulla olleet melko vähäisiä, mikä on näkynyt myös kannatuksen
vakiintumisena. Vuosien 2008-2009 taloustaantuman ja meneillään olevan
euro-kriisin vaikutukset eivät ole vielä tuntuneet täysimääräisesti. Uusia
näkemyseroja on noussut maahanmuuttopolitiikasta, hyvinvointivaltion
puolustamisesta ja suhtautumisesta Euroopan unionin kehittämiseen. Näissä
kysymyksissä erottuu myös globalisaatioon myönteisemmin ja toisaalta
kielteisemmin suhtautuvia puolueita, joten sillä tullee olemaan merkitystä
2010-luvun puoluepolitiikassa.