SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Yhteiskunnallinen kehitys

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolueiden voimasuhteet ja hallitukset
Pienpuolueet eivät menestyneet

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomen maaseudun puolue (SMP) ei 1990-luvun alkupuolella
kyennyt käyttämään hyväksi talouslaman herättämää
tyytymättömyyttä ja kansan keskuudessa vaikuttanutta
laajaa EU-vastaisuutta vaan hajosi sisäisiin ongelmiinsa.
Myöskään muut pienpuolueet eivät päässeet kunnolla vauhtiin.