SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Varautumisen kehittäminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Vuoden 2010 lopulla valmistui myös Varautuminen ja kokonaisturvallisuuskomitean
mietintö. Siinä todettiin, että Suomen varautumisjärjestelyt eivät kaipaa suuria
uudistuksia. Toimintaympäristön ja uhkakuvien muuttuessa lähtökohtana on
tarpeen pitää laajaa turvallisuusajattelua,
kokonaisturvallisuutta ja koko yhteiskunnan
voimavarojen hyödyntämistä, miltä pohjalta
komitea esitti useita ehdotuksia
varautumisjärjestelmän kehittämiseksi.