SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Poliisitoimi ja rajavalvonta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Sisäasiainministeriön alainen Poliisihallitus johtaa ja ohjaa operatiivista
poliisitoimintaa. Sen alaisuudessa toimivat poliisilaitokset ja poliisin
valtakunnalliset yksiköt. Myös rajavartiolaitos toimii sisäasiainministeriön
alaisena huolehtien rajavalvonnasta maa- ja merirajoilla sekä
osallistuen maanpuolustuksen tehtäviin.