SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Aluehallinto

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Aluehallintovirastolle kuuluvat pelastustoimeen ja varautumisen yhteensovittamiseen
alueellaan liittyvät tehtävät sekä yhteistoiminnan järjestäminen, valmiussuunnittelun
yhteensovittaminen, alueellisten maanpuolustuskurssien järjestäminen, kuntien
valmiussuunnittelun tukeminen ja valmiusharjoitusten järjestäminen. Kunnat
vastaavat alueillaan pelastustoimesta tarvittavin yhteistoimintajärjestelyin.
Manner-Suomessa on 22 pelastustoimen aluetta, joilla toimii pelastuslaitoksia.