SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Varautumisen laaja-alaisuus

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa on kiinnitetty erityistä huomiota varautumisen ja kriisijohtamisen laaja-alaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Sisäisen turvallisuuden alalla on viime vuosina tehty useita muutoksia, joilla on vaikutusta yhteiskunnan turvallisuuden ylläpidon johtamiseen. Aluehallinnon uudistuksen yhteydessä poistuivat lääninhallitukset, jotka olivat toimineet kriisijohtamisen väliportaina valtiotason ja paikallistason (kuntien) välillä.