SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Turvallisuusstrategiassa määritetään

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Turvallisuusstrategiassa määritetään
 • yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ja varautumistavoitteet häiriö- ja poikkeustilanteiden varalle,
 • elintärkeitä toimintoja vaarantavat uhkamallit ja
  niihin liittyvät mahdolliset häiriötilanteet,
 • toimintojen turvaamisen ja jatkuvuuden
  suunnittelun edellyttämät ministeriöiden
  tehtävät,
 • häiriötilanteiden hallinnan edellyttämät
  kriisijohtamisen perusteet,
 • strategian toimeenpanon seurannan,
  kehittämisen sekä varautumisen ja
  kriisijohtamisen harjoittelun periaatteet.