SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Yhteiskunnan turvallisuusstrategia

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Valtioneuvosto julkisti joulukuussa 2010 periaatepäätöksen yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta. Sillä korvattiin vuonna 2006 annettu periaatepäätös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisen strategiasta.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategia 2010 myötäilee aikaisempia linjauksia ja on ottanut huomioon valtioneuvoston selonteossa 2009 esitettyjä kehittämistarpeita. Strategia muodostaa varautumisen ja kriisijohtamisen yhteisen perustan yhteiskunnan kaikille toimijoille.