SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Yhteiskunnan toimivuuden turvaaminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Varautumistoimenpiteillä turvataan yhteiskunnan toimivuuden kannalta
välttämätön infrastruktuuri ja kriittisen tuotannon jatkuminen kaikissa
tilanteissa. Taso mitoitetaan niin, että väestön elinmahdollisuudet ja
toimintakyky sekä yhteiskunnan toimivuus voidaan pitää yllä
normaaliolojen vakavissa häiriöissä ja poikkeusoloissa mukaan
luettuna puolustustila. Varautumisen suunnittelusta ja ohjaamisesta
vastaa Huoltovarmuuskeskus.

Yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin turvaamiseen kuuluvat

  • energian siirto- ja jakeluverkot
  • sähköiset tieto- ja viestintäjärjestelmät (sisältäen joukkoviestinnän ja
    finanssialan järjestelmät)
  • kuljetuslogistiset järjestelmät
  • vesihuolto ja muu yhdyskuntatekniikka
  • infrastruktuurin rakentaminen ja kunnossapito.

Kriittisen tuotannon turvaamiseen on sisällytetty elintarvikehuolto,
energiantuotanto, terveydenhuolto, maanpuolustusta tukeva
tuotanto ja vientiteollisuuden yleisten toimintaedellytysten edistäminen.