SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Huoltovarmuuden turvaaminen

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Huoltovarmuuden turvaamisen järjestelyt uudistettiin  vuonna 2008,
jolloin myös lopetettiin puolustustaloudellinen suunnittelukunta, joka
oli huolehtinut erityisesti maanpuolustuksen taloudellisen tuen varmistamisesta
ja tuotannon jatkumisesta myös sodan oloissa. Valtioneuvoston päätöksen
mukaan yleistavoitteena on kansainvälisiin markkinoihin sekä kansallisiin
toimenpiteisiin ja voimavaroihin perustuva huoltovarmuuden ylläpito.