SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Tsunamin 2004 vaikutuksia

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuoden 2004 lopulla koetun Intian valtameren hyökyaaltokatastrofin (tsunamin) kokemuksien
perusteella tehostettiin kriisijohtamista luomalla selkeä valtion kriisijohtamisen malli
rauhanaikaisten onnettomuuksien ja muiden häiriötilanteiden tarpeisiin. Siihen kuului myös
vuonna 2006 valtioneuvoston tilannekeskuksen perustaminen maan ylimmän johdon
jatkuvan tilannekuvan varmistamiseksi ja viranomaisten yhteistoiminnan edistämiseksi.