SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaaminen (YETT)
Periaatepäätökset

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Valtioneuvosto antoi vuosina 2003 ja 2006 periaatepäätökset
yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisesta. Päätöksiin
sisältyvän strategian mukaisesti määriteltiin sellaiset elintärkeät
toiminnat, joista on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Periaatteena
erilaisiin yhteiskunnan häiriö- ja poikkeustilanteisiin varautumisessa
on ollut, että hallintoviranomaiset jatkavat johtamista ja
toimenpiteitä mahdollisimman pitkään normaaliaikojen järjestelyillä.