SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kehitysyhteistyö uusissa oloissa
Painopiste Afrikassa

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Avustusrahojen suuntaamisessa otetaan huomioon
EU-maiden päätös ohjata vähintään puolet
kehitysrahoituksen kasvusta Afrikkaan. Lisäksi
Suomen periaatteena on kaikkein köyhimpien
maiden osuuden kasvattaminen, pyrkimys
pitkäaikaisiin hankkeisiin sekä kumppanimaiden
omien suunnitelmien ja kansainvälisten
organisaatioiden yhteistyön huomioonottaminen.

Suomi on sitoutunut pitkäjänteiseen yhteistyöhön
useissa Itä-Afrikan maissa sekä Nepalissa,
Nicaraguassa ja Vietnamissa. Lisäksi
ohjelmassa on humanitaarista apua
kriiseistä toipuville maille, ja apua
voidaan suunnata nopeasti myös
luonnonkatastrofien tuhojen
korjaamiseen ja yhteiskunnallisen
tilanteen vakauttamiseen