SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Kehitysyhteistyö uusissa oloissa
Kansainväliset sitoumukset

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Suomi on kansainvälisesti sitoutunut kehitysyhteistyömäärärahojen korottamiseen 0,7 prosentin osuuteen bruttokansantuotteesta vuoteen 2015 mennessä. Välitavoitteeksi Suomi hyväksyi Eurooppa-neuvoston vuonna 2005 tekemän päätöksen saavuttaa 0,51 prosentin minimitavoite vanhoille jäsenmaille vuoteen 2010 mennessä.

Vuoden 2011 budjetin mukaan Suomi käyttää
 julkiseen kehitysyhteistyöhön varoja yhteensä
1 074 miljoonaa euroa. Näistä kuluu varsinaiseen
kehitysyhteistyöhön 844 miljoonaa euroa ja
muuhun julkiseen kehitysyhteistyöhön
239 miljoonaa euroa. Siihen sisältyvät
kehitysyhteistyön hallintomenot, osuus
EU:n kehitysyhteistyöbudjetista, pakolaisten
vastaanotto ja maksuosuudet muille
 kansainvälisille järjestöille. Näiden kokonaissumma
on 0,58 % bruttokansantuotteesta.