SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi kansainvälisessä kriisinhallinnassa
Laki kriisinhallinnasta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia
 
Lain mukaan Suomi voi osallistua YK:n tai
Ety-järjestön päätöksiin perustuviin kriisin-
hallintaoperaatioihin. Lisäksi Suomi voi
osallistua sotilaallisin resurssein humanitaariseen
avustustoimintaan tai sen suojaamiseen.
Kriisinhallintalakia ei sovelleta sotilaallisen
pakottamisen operaatioihin. Osallistuminen
uuteen operaatioon edellyttää aina Suomessa
tehtävää erillistä päätöstä, jonka tekee
tasavallan presidentti valtioneuvoston
esityksestä. Siinä yhteydessä on kuultava
myös eduskunnan kanta.