SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi kansainvälisessä kriisinhallinnassa
Kriisinhallinta monipuolistunut

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Menestys rauhanturvatehtävissä on aina perustunut uusien
asioiden ja toimintatapojen omaksumiseen, mutta muutosten
vauhti on viime vuosikymmenen aikana vielä selvästi kiihtynyt.
Nykyisin Suomi osallistuu kansainväliseen kriisinhallintaan Euroopan
unionin, YK:n tai Naton johtamissa uudenlaisissa tehtävissä, joissa
sotilaallinen toiminta on liitetty kiinteästi siviilialojen yhteyteen.