SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Suomi kansainvälisessä kriisinhallinnassa
Kokemukset Balkanilta

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Balkanin rauhanturvaamiseen Suomi osallistui vuodesta
1992 alkaen vähitellen kasvavin panoksin. Kokemukset
Jugoslavian hajoamissotiin liittyneistä kriisinhallintatoimista
eivät useinkaan olleet myönteisiä, mutta monessa
tapauksessa rauhanturvaaminen tuotti myös hyviä
tuloksia. Noilla kokemuksilla oli joka tapauksessa
merkittävä vaikutus Suomenkin rauhanturvaamisen
ja kriisinhallinnan menetelmien kuten myös lain-
säädännön kehittämiseen.