SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Puolustusvoimien tehtävät ja voimavarat

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Viime vuosina tehdyistä puolustusselonteoista ja muista
arvioista saa käsityksen, että puolustusvoimilla on kyky
täyttää hyvin nykyiset tehtävänsä, jotka on mitoitettu
vallitsevan ja nähtävissä olevan turvallisuustilanteen
mukaisiksi. Myös kansalaisten eri yhteyksissä ilmaisema
laaja kannatus kertoo luottamuksesta maan-
puolustuksen suorituskykyyn.

Kehitys EU:n piirissä tuottaa kuitenkin paineita
modernisoida Suomenkin puolustusvoimia
ulkomaisten mallien mukaisesti, joten Suomessa
maanpuolustuksen johdolta odotetaan entistä
selkeämpiä perusteluja, miksi suomalaiset ratkaisut
monessa tapauksessa eroavat niistä. Näkyvimmin on
noussut esille kysymys yleisen asevelvollisuuden ja
alueellisen puolustuksen ylläpidosta. Myös
puolustusvoimien rakenteen ja varustamisen
vastaavuus käytettävissä oleviin, supistamispaineiden
alaisiin määrärahoihin ja strategisiin tehtäviin nähden
tulee lähivuosina olemaan tärkeä puolustuspoliittinen
ongelma, joka odottaa ratkaisuaan.