SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Asevelvollisuudesta keskustellaan

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuonna 2010 puolustuspolitiikan alalla
käsiteltiin muun muassa asevelvollisuuden
tulevaisuutta, puolustusvoimien rakenne-
uudistuksen tarvetta sekä kokonaismaan-
puolustukseen ja yhteiskunnan turvallisuus-
strategiaan kuuluvia kysymyksiä.
Asevelvollisuutta tutkinut työryhmä piti
hyvänä vallitsevan järjestelmän jatkamista
pienehköin korjauksin.