SUOMI MUUTOKSEN MAAILMASSA  -  Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset

Tapahtumien kehitys YLE:n uutisissa: Jakson tekstiversio Ohjeita käyttäjälle
Aloitussivulle

Puolustuspolitiikka
Selonteko 2009

Sopeutuminen globaalitalouteen Suomen EU-politiikka 2000-luvun alussa Ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaukset Yhteiskunnallinen kehitys Suomen aseman ja näkymien arviointia

Vuonna 2009 julkaistussa valtioneuvoston selonteossa puolustusjärjestelmään ei esitetty merkittäviä muutoksia, mutta tuotiin esille tarve valmistautua laajempiin puolustusjärjestelmän muutoksiin ensi vuosikymmenellä.

Valtioneuvosto esitti materiaalikustannusten nousun vuoksi puolustusbudjettiin kahden prosentin vuotuista korotusta vuodesta 2011 alkaen. Tämä tuli hyväksytyksi myös eduskunnassa. Puheissa kuitenkin todettiin, että toteutus oli jäämässä uuden eduskunnan vastuulle, jolloin myös reaaliset tarpeet ja mahdollisuudet alkavat olla jo paremmin selvillä.